Gareth de Walters gdewalters Auckland

The usable web, archaeology, urban planning, craft brewing, linguistics and social history. Dwi'n trio siarad Cymraeg.

B

I

N

G

O